Учење на даљину

250x250 rts3

5317079 rts planeta logo t1

kalendar

mpn 180x109

aleksinac grb

ПРАВНИ АКТИ И ОДЛУКЕ

План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности

План мера за остваривање и унапређење родне равноправности

Одлука о одређивању лица за заштиту података о личности 2022. КОНТАКТ ПОДАЦИ

Одлука о одређивању лица за заштиту података о личности 2021.

Информатор о раду 2022.

Извештај о раду школе 2021/22.

Закон о основама система образовања и васпитања

Закон о основном образовању и васпитању

Пословник о раду ученичког парламента 2022.

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика

Правилник о заштити података личности

Правилник о васпитно-дисциплинској и матњеријалној одговорности ученика, односно родитеља ученика

Пословник о раду Наставничког већа

Пословник о раду школског одбора

Правилник о организацији и систематизацији послова

Правилник о безбедности ИК система

Листа категорија

Правилник о канцеларијском пословању

Правилник о донацијама

Статут школе

Развоји план школе 2020-2022.

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика

Правилник о раду школе

Правилник о похваљивању и награђивању ученика

Правилник о начине евидентирања и праћења друштвено-корисног, односно хуманитарног рада

Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика

Правилник о јавним набавкама 29.12.2020.

Одлука о одређивању лица за заштиту података личности

vakcinacija

raspored casova

KONTROLNI I PISMENI

RASPORED ZVONJENJA