Учење на даљину

250x250 rts3

5317079 rts planeta logo t1

kalendar

mpn 180x109

aleksinac grb

Колектив

 

1. Ненаставно и административно особље – 5 радника

2. Наставници предметне наставе – 24 радника

3. Наставници разредне наставе – 16 радника

4. Ненаставно особље – 17 радника

УКУПНО РАДНИКА У ШКОЛИ – 62

1.Ненаставно и администр. особље – 5 радника

Чедомир Ташић

Директор школе

Милка Станковић

Шеф рачуноводства

Јелица Војиновић

Администартивно-финансијски радник

Бобан Богдановић

Секретар школе

Сузана Здравковић

Стручни сарадник - психолог

2. Наставници предметне наставе – 24 радника

Драгана Микић

Професор енглеског језика

Зорица Петровић

Наставник руског језика – разредни старешина

Бојан Лакић

Професор математике

Кирил Котевски

Професор музичке културе

Весна Милановић

Проесор биологије

Милорад Отовић

Наставник хемије и физике – разредни старешина

Иван Панчић

Професор српског језика

Виолета Ангнер

Професор историје

Ивана Миленовић Тодоровић

Професор енглеског језика – породиљско боловање

Јована Стојковић

Професор енглеског језика и библиотекар – разредни старешина

Зорица Манојловић

Професор математике и информатике – разредни старешина

Бранка Јовановић

Професор  ликовне културе - боловање

Ивана Васиљевић

Професор ликовне културе - замена

Марија Митић-Билић

Професор српског језика- разредни старешина

Миљан Ђорђевић

Професор географије – замена породиљско

Гордана Стевановић

Професор енглеског језика

Бојан Тодоровић

Професор физичког васпитања

Марија Илић Костић

Професор техничког образовања и информатике – разредни старешина

Игор Делетић

Професор физичког васпитања

Небојша Ћирковић

Професор физичког васпитања

Јасмина Радовановић

Професор историје и грађанског васпитања

Весна Савић

Вероучитељ

Дејан Мијатовић

Вероучитељ

Ирис Цветковић

 

Вероучитељ

  Професор енглеског језика – замена породиљско
  Професор географије – породиљско боловање

3. Наставници разредне наставе – 16 радника

Вукоман Радовановић

Учитељ разредне наставе

Бранислава Маринковић

Професор разредне наставе

Биљана Ракић

Професор  разредне наставе

Драгана Здравковић

Професор разредне наставе

Снежана Дикић

Професор разредне наставе

Оливера Димитријевић

Наставник  разр.наставе

Предраг Аранђеловић

Професор разредне наставе

Бојан Стојилковић

Професор разредне наставе

Душица Здравковић

Професор разредне наставе

Снежана Антанасковић

Професор разредне наставе

Славољуб Рашић

Професор разредне наставе

Олгица Бошковић

Професор разредне наставе

Зоран Савић

Професор разредне наставе  - боловање

Драгана Димитријевић

Наставник разредне наставе  - замена

Снежана Стојковић

Професор разредне наставе

Слађана Божиловић

Наставник разредне наставе

Слободанка Цветковић

Наставник разредне наставе

4. Ненаставно особље – помоћни радници – 17 радника

Николина Рајковић

Помоћни радник

Бојана Радовановић

Помоћни радник

Славица Петровић

Помоћни радник

Драган Николић

Помоћни радник

Дејан Живковић

Помоћни радник

Зоран Милојевић

Помоћни радник

Јелена Ђорђевић

Помоћни радник

Дејан Савић

Помоћни радник

Бобан Илић

Помоћни радник

Весна Радовановић

Помоћни радник

Светлана Милојевић

Помоћни радник

Саша Рашић

Помоћни радник

Весна Милошевић

Помоћни радник

Слађана Станисављевић

Помоћни радник

Драган Стевановић

Помоћни радник

Марија Миливојевић

Помоћни радник

Љубиша Петровић

Помоћни радник

 

Укупно у школи:

 

62  радника

 Разредне старешине: V – VIII (Катун) - матична школа

Разредни старешина

Предмет ангажовања разред
Марија Митић-Билић Професор српског језика V 2
Зорица Петровић Наставник руског језика VI 2
Јована Стојковић Професор енглеског језика VII 2
Марија Илић-Костић Професор техничког образовања VIII 2

 

Разредне старешине : V - VIII (Горњи Крупац) - Издвојено одељење

Одељењски старешина

Предмет ангажовања разред
Јасмина Радовановић Професор историје V 1
Милорад Отовић Наставник физике и хемије VI 1
Иван Панчић Професор српског језика VII 1
Зорица Манојловић Професор математике VIII 1

 

vakcinacija

raspored casova

KONTROLNI I PISMENI

RASPORED ZVONJENJA